Kariera

Wielkość tekstu
DOŁĄCZ DO NAS!
Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszym Uzdrowisku, chciałbyś poszerzać swoje umiejętności i przyczynić się do dalszego rozwoju organizacji o ponad 200-letniej tradycji, wyślij swoją aplikację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Aktualnie poszukujemy:

Fizjoterapeuta/ka do współpracy. 

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej. 

 


W razie chęci udziału w kolejnych naborach prosimy o dołączenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy. Jednocześnie oświadczam, że jesteś świadomy o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

………………………………….

data i podpis

 

W razie umieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 Kodeksu pracy* prosimy o dołączenie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w dokumentacji aplikacyjnej. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

………………………………….
data i podpis


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków.
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.
  • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Jeśli w dokumentach zawarte są dane, wykraczające poza zakres wynikający z art. 221 Kodeksu pracy, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do miesiąca od czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  • W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

*Dane, o których mowa w art. 221 - (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).