Wody Swoszowickie

Wielkość tekstu

Największym skarbem Uzdrowiska, któremu Swoszowice zawdzięczają renomę i uznanie w Polsce i niemal w całej Europie, są siarczkowe wody lecznicze. Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp.z o.o. oferujące lecznictwo uzdrowiskowe w oparciu o wody siarczkowe stara się odpowiednio spożytkować ten dar natury. Ok. 20 mln lat temu okolice Swoszowic tworzyły płytką zatokę morza mioceńskiego, w której z wody wytrącał się m.in. gips i baryt. Krążąca pod ziemią woda wyługowała z gipsu siarkę, która pojawiła się w Swoszowicach w postaci nasiąkniętych nią margli albo też w stanie rodzimym w gniazdach. Woda mineralna w Swoszowicach jest jednorodna chemicznie. Jest to woda siarczanowo-wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa,  o ogólnej mineralizacji 2,51 g/dm3 (analiza z 29.06.2012 r.). Wśród anionów występują głównie: jon  siarczanowy i wodorowęglanowy, wśród kationów jon wapniowy i magnezowy. Woda ta zawiera ok. 70 mg/dm3 siarkowodoru.


Ujęcie "Źródło Główne" podstawowe składniki stałe rozpuszczone w swoszowickich wodach:
Ca2+     523,60 mg/dm3 
Mg2+       94,37 mg/dm3
Na+         42,82 mg/dm3
K+             8,95 mg/dm3
NH4+         9,26 mg/dm3
SO42  1181,00 mg/dm3
HCO3    601,40 mg/dm3
Cl            13,00 mg/dm3

 Lokalizacja źródła

 % mineralizacji 

 Związki siarki na 1 L

 Krzeszowice

0,28%

    6,00 mg H2S/1L

 Horyniec    

 0,08% 

   23,00 mg H2S/1L

 Busko-Zdrój

  1,40%  

    50,00 mg H2S/1L 

 Swoszowice  

 0,25%

 70,04 mg H2S/1L

 Solec-Zdrój "Malina" 

   3,10%   

 788,2 mg H2S/1L