Atrakcje turystyczne w okolicy Swoszowic

Wielkość tekstu

Kraków – miasto ok. 745 000 mieszkańców, dawna stolica Polski. Wielki ośrodek naukowy, kulturalny i handlowo – przemysłowy. Pomnik kultury narodowej, której symbolem jest Zamek Królewski – Wawel. Zabytki świadczące o tysiącletniej historii Polski. Krakowskie Stare Miasto wpisane jest przez UNESCO na pierwszą listę 12 obiektów światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego.
Mogilany – Dwór renesansowy z XV w. Siedziba drukarni z 1567 r., w której drukowano dzieła Mikołaja Reja, obecnie na tym miejscu mieści się klasycystyczny pałac z początku XIX w. – Ośrodek konferencyjny Polskiej Akademii Nauk. Kościół z 1604 r., rozbudowany w XIX w. Dwór z XVIII w. 
Tyniec – Opactwo Benedyktynów, gotycki kościół klasztorny z XV w., romański budynek klasztorny z gotyckimi krużgankami z XV w. Park geometryczny z XVIII w. z tarasami. 
Wieliczka – Kopalnia Soli od XII w. – atrakcja turystyczna rangi światowej, zabytek ujęty listą Dziedzictwa Światowego UNESCO. Labirynt komór, wyrobisk i korytarzy. Muzeum Żup Krakowskich. Zabytkowe kościoły św. Klemensa i św. Sebastiana. 
Gaj – Kościół zabytkowy z drugiej połowy XV w., rozbudowany w XIX w. Budynek dworski z fundamentami z XVIII w.
Głogoczów – Lamus dworski z XVIII w. oraz kościół z 1812 r. 
Lusina – Dwór z 1688 r. Resztki parku zdrojowego z okazałymi, starymi dębami. 
Droginia – Dwór z XVIII w. oraz park krajobrazowy
Wrząsowice – dwór z XVIII w. Zabytkowy park ozdobny i krajobrazowy